Tennishalle Kempten

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preise

 

 

 

Montag - Freitag

08:15 Uhr - 12:15 Uhr        EUR 6,00 pro Platz (1/2 Stunde)

12:15 Uhr - 16:45 Uhr        EUR 6,00 pro Platz (1/2 Stunde)

16:15 Uhr - 21:15 Uhr        EUR 7,00 pro Platz (1/2 Stunde)

21:15 Uhr - 00:15 Uhr        EUR 6,00 pro PLatz (1/2 Stunde)

 

 

Samstag, Sonntag, Feiertag

08:15 Uhr - 12:15 Uhr        EUR 6,00 pro Platz (1/2 Stunde)

12:15 Uhr - 18:15 Uhr        EUR 7,00 pro Platz (1/2 Stunde)

18:15 Uhr - 21:15 Uhr        EUR 6,00 pro Platz (1/2 Stunde)

21:15 Uhr - 00:15 Uhr        EUR 6,00 pro Platz (1/2Stunde)